Adatbázis és táblák

Adatbázis létrehozása:

CREATE DATABASE adatbnév;

Karakterkódolés és illesztés megadása az adatbázis létrehozásánál:

CREATE DATABASE adatbnév CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_hungarian_ci;

Adatbázis használata:

USE adatbnév;

Adatbázis törlése:

DROP DATABASE adatbnév,


Táblák létrehozása:

Alap adattípusok:

VARCHAR(X): 0-255 közötti string lehet, X a méretét adja meg.

INT(X): egész típus kb 2 milliárdtól kb -2 milliárdig tárolhat, unsigned paraméterrel nem lehet negatív, de 4 milliárdig tárol.

DECIMAL(S,D): tizedes tört szám, S a számjegyek száma, amiből D az hogy mennyi tizedes jegy legyen.

DATE(): dátum formátum, idő nélkül.

DATETIME(): dátum és idő formátum.

CREATE TABLE táblanév (
id INT(10) unsigned AUTO_INCREMENT NOT NULL,
nev VARCHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY(id)
) DEFAULT CHARSET=utf8;

AUTO_INCREMENT: automatikusan növeli az értéket (ID-nál szoktuk használni)

NOT NULL: nem lehet üres

PRIMARY KEY: elsődleges egyedi kulcs

Új mező hozzáadása a táblához:

ALTER TABLE táblanév
ADD COLUMN mezőnév típus;

Táblák összekötése:

ALTER TABLE tábla1 ADD FOREIGN KEY (idegenkulcsmezőnév) REFERENCES tábla2(mezőnév);

Tábla törlése:

DROP TABLE táblanév;