Adatbázis feladatok

Országok adatbázisra egyszerű lekérdezések:

 1. Mi MADAGASZKÁR fővárosa?
  SELECT fovaros FROM orszagok WHERE orszag="MADAGASZKÁR";
 2. Melyik ország fővárosa OUAGADOUGOU? 
  SELECT orszag FROM orszagok WHERE fovaros="OUAGADOUGOU";
 3. Melyik ország autójele a TT?
  SELECT orszag FROM orszagok WHERE autojel="TT";
 4. Melyik ország pénzének jele az SGD?
  SELECT orszag FROM orszagok WHERE penzjel="SGD";
 5. Melyik ország nemzetközi telefon-hívószáma a 61?
  SELECT orszag FROM orszagok WHERE telefon=61;
 6. Mekkora területű Monaco?
  SELECT terulet FROM orszagok WHERE orszag="Monaco";
 7. Hányan laknak Máltán? 
  SELECT nepesseg FROM orszagok WHERE orszag="Málta";
 8. Mennyi Japán népsűrűsége? 
  SELECT nepesseg/terulet FROM orszagok WHERE orszag="Japán"
 9. Hány lakosa van a Földnek? 
  SELECT SUM(nepesseg) FROM orszagok;
 10. Mennyi az országok területe összesen?
  SELECT SUM(terulet) FROM orszagok;
 11. Mennyi az országok átlagos népessége? 
  SELECT AVG(nepesseg) FROM orszagok;
 12. Mennyi az országok átlagos területe?
  SELECT AVG(terulet) FROM orszagok;
 13. Mennyi a Föld népsűrűsége? 
  SELECT SUM(nepesseg)/SUM(terulet) FROM orszagok;
 14. Hány 1.000.000 km2-nél nagyobb területű ország van? 
  SELECT COUNT(orszag) FROM orszagok WHERE terulet>1000000;
 15. Hány 100 km2-nél kisebb területű ország van?
  SELECT COUNT(orszag) FROM orszagok WHERE terulet<100;
 16. Hány 20.000 főnél kevesebb lakosú ország van?
  SELECT COUNT(orszag) FROM orszagok WHERE nepesseg<20000;
 17. Hány országra igaz, hogy területe kisebb 100 km2-nél, vagy pedig a lakossága kevesebb 20.000 főnél?
  SELECT COUNT(orszag) FROM orszagok WHERE terulet<100 AND nepesseg<20000;
 18. Hány ország területe 50.000 és 150.000 km2 közötti? 
  SELECT COUNT(orszag) FROM orszagok WHERE terulet 50000 BETWEEN 150000;
 19. Hány ország lakossága 8 és 12 millió közötti?
  SELECT COUNT(orszag) FROM orszagok WHERE nepesseg 8000000 BETWEEN 12000000;
 20. Mely fővárosok népesebbek 20 millió főnél?
 21. Mely országok népsűrűsége nagyobb 500 fő/km2-nél?
 22. Hány ország államformája köztársaság?
 23. Mely országok pénzneme a kelet-karib dollár?
 24. Hány ország nevében van benne az "ORSZÁG" szó? 
 25. Mely országokban korona a hivatalos fizetőeszköz?
 26. Mennyi Európa területe?
 27. Mennyi Európa lakossága?
 28. Mennyi Európa népsűrűsége?
 29. Hány ország van Afrikában?
 30. Mennyi Afrika lakossága?
 31. Mennyi Afrika népsűrűsége?
 32. Melyek a szigetországok? 
 33. Mely országok államformája hercegség, vagy királyság?
 34. Hány országnak nincs autójelzése?
 35. Mennyi a váltószáma az aprópénznek azokban az országokban, ahol nem 100?
 36. Hány ország területe kisebb Magyarországénál? 
 37. Melyik a legnagyobb területű ország, és mennyi a területe? 
 38. Melyik a legkisebb területű ország, és mennyi a területe?
 39. Melyik a legnépesebb ország, és hány lakosa van?
 40. Melyik a legkisebb népességű ország, és hány lakosa van?
 41. Melyik a legsűrűbben lakott ország, és mennyi a népsűrűsége?
 42. Melyik a legritkábban lakott ország, és mennyi a népsűrűsége?
 43. Melyik a legnagyobb afrikai ország és mekkora?
 44. Melyik a legkisebb amerikai ország és hányan lakják?
 45. Melyik az első három legsűrűbben lakott "országméretű" ország (tehát nem város- vagy törpeállam)? 
 46. Melyik a világ hat legnépesebb fővárosa?
 47. Melyik tíz ország egy főre jutó GDP-je a legnagyobb? 
 48. Melyik tíz ország össz-GDP-je a legnagyobb? 
 49. Melyik országban a legszegényebbek az emberek? 
 50. Melyik a 40. legkisebb területű ország? 
 51. Melyik a 15. legkisebb népsűrűségű ország?
 52. Melyik a 61. legnagyobb népsűrűségű ország?
 53. Melyik három ország területe hasonlít leginkább Magyaroszág méretéhez? 
 54. Az emberek hányadrésze él Ázsiában? 
 55. A szárazföldek mekkora hányadát foglalja el Oroszország?
 56. Az emberek hány százaléka fizet euroval?
 57. Hányszorosa a leggazdagabb ország egy főre jutó GDP-je a legszegényebb ország egy főre jutó GDP-jének? 
 58. A világ össz-GDP-jének hány százalékát adja az USA?
 59. A világ össz-GDP-jének hány százalékát adja az euroövezet?
 60. Melyek azok az átlagnál gazdagabb országok, amelyek nem az európai vagy az amerikai kontinensen találhatóak?
 61. Milyen államformák léteznek Európában? 
 62. Hányféle államforma létezik a világon? 
 63. Hányféle fizetőeszközt használnak Európában az eurón kívül?
 64. Mely pénznemeket használják több országban is? 
 65. Mely országok államformája egyedi?

 

Tagdíj adatbázis feladatok:

 1. Hogy hívják az egyes ügyfeleket? Jelenítse meg a nevüket ABC-sorrendben! 
  SELECT Nev FROM Ugyfel Order By name ASC;
 2. Listázza ki a magyarországi ügyfeleket életkoruk szerint! Kezdje a legfiatalabbal! 
  SELECT Nev FROM Ugyfel ORDER BY SzulEv DESC;
 3. Adja meg a Pest megyei ügyfeleket! (Irányítószámuk 2-vel kezdődik.) 
  SELECT Nev FROM Ugyfel WHERE irszam LIKE '2%'
 4. Mennyi pénzt fizettek be összesen az ügyfelek?
  SELECT SUM(Osszeg) FROM Befiz;
 5. Mekkora összegű egy átlagos befizetés?
  SELECT AVG(Osszeg) FROM Befiz;
 6. Mennyi volt az eddigi legkisebb illetve legnagyobb befizetett összeg? 
  SELECT MAX(Osszeg) FROM Befiz;
  SELECT MIN(Osszeg) FROM Befiz;
 7. Hány darab befizetés szerepel a nyilvántartásban?
  SELECT COUNT(Osszeg) FROM Befiz;
 8. Milyen összegeket, és mikor fizetett Török Bálint?
  SELECT Ugyfel.nev, Befiz.Datum, Befiz.Osszeg FROM Ugyfel, Befiz WHERE Befiz.Azon=Ugyfel.Azon AND Nev="Török Bálint";
 9. Mennyit fizetett összesen Nagy Károly?
  SELECT  SUM(Befiz.Osszeg) FROM Ugyfel, Befiz WHERE Befiz.Azon=Ugyfel.Azon AND Nev="Nagy Károly";
 10. Mennyit fizettek összesen a nem magyarországi befizetők?
  SELECT SUM(Befiz.Osszeg) FROM Ugyfel, Befiz WHERE Befiz.Azon=Ugyfel.Azon AND Orsz!="H";
 11. Mennyit fizettek az egyes ügyfelek? 
  SELECT Ugyfel.Nev, SUM(Befiz.Osszeg) FROM Ugyfel, Befiz WHERE Befiz.Azon=Ugyfel.Azon GROUP BY Ugyfel.Nev;
 12. Mi az első három legtöbbet befizető ügyfél sorrendje? 
  SELECT Ugyfel.Nev FROM Ugyfel, Befiz WHERE Befiz.Azon=Ugyfel.Azon GROUP BY Ugyfel.Nev ORDER BY SUM(befiz.osszeg) DESC LIMIT 3
 13. Mekkora összegű befizetések történtek az év egyes hónapjaiban? 
  SELECT Monthname(Befiz.datum), SUM(Befiz.Osszeg) FROM Ugyfel, Befiz WHERE Befiz.Azon=Ugyfel.Azon GROUP BY Month(Befiz.datum);
 14. Melyek azok a napok, amikor több befizetés is történt?
  SELECT Befiz.datum FROM Befiz WHERE GROUP BY befiz.datum AND COUNT(befiz.datum)>1;
 15. Mely befizetések régebbiek egy évnél? 
 16. Mennyi pénzt fizettek be az elmúlt 365 napban?
 17. Ki a legidősebb ügyfél?
 18. Ki, és mikor követte el a legkisebb összegű befizetést?
 19. Kinek a legkevesebb az összes befizetése?
 20. Van-e olyan ügyfél, aki még egyáltalán nem fizetett? 
 21. Fejenként mennyit fizettek átlagosan az ügyfelek, ha az átlagba csak a fizető ügyfelek számítanak? 
 22. Fejenként mennyit fizettek átlagosan az ügyfelek a nemfizető ügyfeleket is beszámítva? 
 23. Kik azok az ügyfelek, akik az átlagosnál többet fizettek? 
Csatolmány: