HTML alapok

A HTML állomány csak a tartalmi elemeket tárolja, formázást nem! A tartalom lehet szöveg, kép, táblázat, form elem, stb.. A dokumentum a szövegen kívül tartalmaz olyan elemeket, amelyek a böngészőnek adnak információt a tartalomról. (pl. Kép, vagy táblázat is létezik a szöveg mellett.) Ezek a jelölők a TAG-ek. Vagy párban vagy egyedül állnak.

Példa TAG-re:

<p> valami </p>

<br />

 A TAG-ek rendelkezhetnek tulajdonságokkal is. Formálisan: <TAG tulajdonság="érték"> Igen, idézőjelben az érték mindig! A TAG-ek egymásba ágyazhatóak!

Példa egymásba ágyazásra és tulajdonságra:

<p>

<img src="hello.jpg" />

</p>

A HTML oldal alapformátuma:

<!DOCTYPE html>

<html lang="hu">

     <head>

     </head>

      <body>

     </body>

</html>

A HEAD részben a weboldal metaadatai szerepelhetnek (<title>, <meta charset="utf8">, stb.) styluslap formázás is kerülhet ide (<style>) és külső való összekapcsolás is lehet benne (<link>). 

A BODY a dokumentum törzs. Ennek a tartalma látszik majd a böngészőablakban. A szövegünk lehet bekezdés (<p>), címsor (<h1> ... <h6>) vagy idézet blokk (<blockquote>). A szöveg mellé kerülhetnek képek (<img>), táblázatok (<table>), form elemek (<form>) stb..

Ha a tartalmi elemek megvannak, csoportosíthatjuk őket, konténerekbe rendezhetjük őket. Példa konténerekre:

A konténer TAG-je a <div>. De a megkülönböztethetőség miatt azonosítóval is el kell látni: <div id="content">
Erre a későbbi egyéni formázások miatt lesz szükség. (A HTML5 tartalmaz előredefiniált konténereket:  nav, footer, header, stb.)